Tallers i xerrades filosòfiques
per a escoles


Us proposem diferents xerrades i tallers relacionats amb les temàtiques que a parer nostre són les més rellevants en el nostre context actual. Tots els tallers i xerrades poden ser fets independentment o com un itinerari. Cadascú d’ells s’adaptarà al grup adreçat.

Taller sobre pensament crític

Actualment, ens trobem en una societat molt complexa, amb escassedat de referents i espais de reflexió.

El pensament crític és una dimensió fonamental dintre d’una societat democràtica, ja que fomenta la maduració i esperit de cooperació.

Objectius
 • Fomentar i desenvolupar l’esperit crític i el pensament propi.
 • Educar en el respecte a la diferència.
 • Aprendre a dialogar i debatre amb fonaments, respecte i capacitat d’escolta.
 • Despertar l’esperit de diagnosis filosòfic sobre el nostre present.
Recorregut

En aquest taller proposem apropar-nos al nostre present per a generar una reflexió sobre les temàtiques més urgents del nostre context, alhora que predisposem a l’alumnat a que faci una reflexió sobre:

 • Quines són les temàtiques sobre les quals cal una reflexió (com a humanitat i en un context més proper).
 • Quines són les causes i els motius que les generen.
 • Com els hi afecten les temàtiques que vagin apareixent.
 • Què es pot fer per contrarestar-les.
M'interessa

Xerrada sobre Ecofilosofia

Cada cop som més conscients de la importància del nostre estil de vida i de les repercussions que té en el medi ambient. Això no obstant, la filosofia ens convida a donar una passa més i aprofundir en aquesta mirada, assenyalant-nos una altra forma de pensar i viure: l’ecofilosofia.

Podem entendre l’ecofilosofia com una nova cosmovisió crítica amb la cosmovisió materialista, mecanicista i androcèntrica del nostre present, responsable del nostre estil de vida i del tipus de relació amb la natura.

Objectius
 • Fomentar un canvi de paradigma, més enllà dels canvis materials que s’estan promovent (energia renovable, reciclatge, decreixement, etc.).
 • Estendre els valors de respecte, interdependència, cura i solidaritat com alguns dels valors més importants que caracteritzen l’ètica de l’ecofilosofia.
Recorregut

Ens endinsarem a caracteritzar quines són les característiques i creences de la nostra actual cosmovisió i les repercussions que tenen en la forma de pensar-nos i viure’ns. Presentarem els fonaments i elements que constitueixen l’ecofilosofia i els valors que la integren, fent una continuació una comparativa entre ambdues.

M'interessa

Xerrada - Taller sobre Feminisme i rols de gènere

Què reivindica el feminisme? Què és el patriarcat? Com ens afecta? Com construeix el gènere i els rols i identitats sexuals?

Aquestes són algunes de les preguntes que avui mereixen un temps de reflexió, difusió, debat i aprenentatge.

Objectius
 • Identificar trets característics del patriarcat.
 • Prendre consciència de com el patriarcat es manifesta en la nostra quotidianitat: vocabulari, gènere, relacions, etc.
 • Conscienciar sobre les repercussions del patriarcat i el masclisme.
 • Aprendre i debatre sobre les diferents propostes del moviment coral i pluralista del feminisme.
 • Parlar sobre les propostes i reivindicacions del feminisme.
Recorregut

En aquest taller volem posar sobre la taula el ric moviment del feminisme que amb les seves reivindicacions ha anat assenyalant diferents temàtiques que toquen de ple la quotidianitat dels infants i joves i com, encara avui, el patriarcat continua vigent en la nostra manera de parlar, relacionar-nos, pensar, etc.

M'interessa

Xerrada - Taller sobre masculinitats

El feminisme porta ja un recorregut reflexionant sobre el paper de les dones, criticant el patriarcat, el masclisme, etc. Tal com criticà Simone de Beavoir, pels homes, la qüestió del gènere és cosa, únicament, de dones. Això no obstant, de fa ja uns anys es comença a parlar de com el patriarcat també construeix i afecta el rol de la masculinitat. Volem fer veure com, en la cultura patriarcal, es construeix una masculinitat homogènea i les repercussions que genera.

Objectius
 • Explorar com es construeix el rol de la masculinitat hegemònica.
 • Identificar quins són els rols de comportament, pensament i forma de sentir de la masculinitat. i aprofundir en les repercussiones.
 • Reflexionar sobre els condicionaments del gènere, el binarisme imperant i les possibilitats de transcendir-ho.
Recorregut

Aquest taller té com a finalitat encaminar l’alumnat a la pressa de consciència de com el patriarcat construeix la masculinitat i les repercussions que això genera, principalment, entorn als conceptes de poder, vulnerabilitat, control i subordinació.

També vol incidir en la capacitat de pensar noves formes de masculinitats o de diluir els models actuals.

M'interessa

Xerrada - Taller sobre la societat del cansament i de l’ansietat

Des de la filosofia contemporània és força estès entendre la nostra societat i la dinàmica que impera com un context on es predisposa a l’individu a un rendiment extenuant i una exposició constant a les xarxes, això fa que com a repercussions més destacables puguem assenyalar el cansament, la soledat i l’ansietat.

Creiem indispensable poder oferir una mirada filosòfica a allò que anomem ansietat i que, molt sovint, identifiquem com una forma de pensar veloç i alarmant, molt afí al context en el qual vivim.

Objectius
 • Delimitar el context alienant del nostre present.
 • Identificar com ens afecta.
 • Aprofundir en el significat filosòfic de l’actual cansament i ansietat.
 • Explorar quines alternatives tenim a l’abast.
 • Oferir coneixements i metodologies filosòfiques que busquen practicar una actitud més serena davant la vida i els seus embats.
Recorregut

Ens sembla important poder dedicar un temps a parlar de com el nostre sistema actual ens predisposa a viure, quines repercussions té, com ens afecta i què està al nostre abast pensar i fer.

M'interessa

Xerrada - Taller sobre autoconeixement i educació sentimental

Un dels pilars fonamentals de la filosofia ha estat sempre l’autoconeixement, és a dir, encaminar la persona cap a si mateixa per reconèixer en ella quines creences té i la condicionen; com sent; com es relaciona; quins valors el mouen; etc. Gràcies a aquesta mirada dirigida a un mateix s’aconsegueix la majoria d’edat kantiana i s’encamina a la persona a viure amb maduresa i responsabilitat.

Per altra banda, constatem que som una societat molt racional que li costa identificar, parlar i conviure amb el món emocional i sentimental. Per aquest motiu, ens sembla bàsica poder dedicar un espai a abordar aquesta dimensió humana per a posar-hi llum i aprendre d’ella. 

Objectius
 • Identificar alguns dels trets personals amb els quals ens identifiquem.
 • Quines repercussions tenen en el nostre dia a dia.
 • Esbrinar quines són les creences a través de les quals veiem i vivint el món.
Recorregut

En aquest taller volem donar veu a tot allò del qual generalment no sabem com parlar, principalment, de com sentim i de què fem amb allò que sentim.

M'interessa

Taller sobre relacions i conflictes

Partim de l’observació de ser una societat individualista i amb poc recorregut en l’educació relacional i la convivència, aprenentatge i resolució dels conflictes que generen les pròpies relacions.

Tot grup humà, també a les escoles, viu situacions de conflictes, visibles o camuflades, que poden donar lloc a situacions estancades, marginacions, etc.

Creiem oportú generar espais on poder parlar de situacions conflictes per poder visibilitzar-les, parlar-ne i trobar camins, a través del diàleg, per a la seva resolució.

La filosofia té una forta capacitat de mediar, ja que es recolça en un àmplia experiència d’escolta, crítica i diàleg.

Objectius
 • Inteperl·lar l’alumnat a preguntar-se pels seus conflictes.
 • Visibilitzar els conflictes que puguin estar presents.
 • Endinsar-nos en les repercussions dels conflictes.
 • Oferir una metodologia i ètica de resolució de conflictes.
Recorregut

En aquest taller volem generar un espai de confiança, respecte i llibertat per poder parlar dels conflictes que afecten a l’alumnat, ja siguin interns, interelacionals o externs.

A través d’ells i amb la metodologia del diàleg volem cercar les motivacions que s’amaguen rere els conflictes, les repercussions i les formes de solventar/conviure amb ells.

M'interessa

Els nostres objectius

Apropar a l’alumnat a aquelles temàtiques més rellevants de la nostra actualitat

Facilitar un procés d’aprenentatge i reflexió

Generar pensament crític

Obrir espais de debat, respecte i transmissió d’idees

Oferir un temps per a la maduració

Qui som

Cura sui - Cura Mundi és una associació dedicada a la divulgació del pensament crític i l’autoconeixement. El nom de l’associació, traduït del llatí, vol dir la cura de si - la cura del món i té com a puntal característic la importància de la cura en la nostra actualitat, entenent que pensar és tant una tasca de reflexió com una tasca de cura.

Cura sui va néixer el 2010 principalment com un espai de reflexió i acompanyament orientat a adults.

Veient la progressiva desaparició de la filosofia des del 2018, ens dediquem a difondre la filosofia de la cura i l’autoconeixement a institucions, associacions, escoles i entitats, ja que ens sembla indispensable continuar oferint espais i temps per l’aprenentatge del pensament madur, reflexiu i crític.

L’associació està formada, entre altres, per llicenciats/graduats en filosofia amb àmplia experiència en l’acompanyament a grups, la docència, la investigació i l’autoconeixement.

avatar
Nacho Bañeras

Filòsof. Formador. Terapeuta. Escriptor.

avatar
Xavi Lopez

Professor, escriptor i acompanyant terapèutic

avatar
Núria Molina

Filòsofa. Formadora. Terapeuta.

.