Introducció a l'acompanyament filosòfic

Acompañamiento filosófico

Nacho

Poder fer el camí cap a nosaltres mateixos (el que volem, com afrontem la malaltia i la mort, com estimem, quin sentit ens donem, etc.) implica transcendir les nostres creences i obrir-nos a un espai de més llibertat.

.